image
english       hämta      
HEM   TJÄNSTER   TEXTER   RESURSER   SAMARBETE  
Teknisk och strukturell utveckling av system och modeller går fortare fram än vardagen i kulturarvsinstitutionerna. För att hålla jämna steg behöver vi alla fräscha upp kunskaperna då och då. Nya generationer av personal behöver veta hur vardagens er ut. Mötet mellan personalen och externa specialister underlättas av att man inte talar förbi varandra. Utveckling och förnyelse kan ta sin början i att alla diskuterar utifrån samma grunder. Utbildning sker både i Högskolan och inom en museiorganisation.

Kunskap kan packas på olika sätt så att upplägget passar önskningarna. Innehållet och fokus varierar. Fysisk och virtuell arbetsform anpassas till förutsättningarna. Allt för att erbjuda ökad kompetens.
...museologisk och systematisk koll på kulturarvets kunskapshantering
kulturarv, terminologi och standarder
En stor tyngd läggs vid att terminologi och standarder för innehåll och system harmonierar med varandra utifrån museernas behov.
struktur och modell
Bakom alla vardagsverktyg finns både teoretiska modeller och genomtänkta strukturer för lagring mm som kan göras mer lättillgängliga.
teknik och system
Överblick över utbudet av kommersiella och egenutvecklade system och tekniklösningar.
...överblickar hela vägen från magasinet till webben
analys och systemval
Hjälper dig att se över dina behov och finna rätt systemlösning.
kvalitetskontroll
Analyserar innehållet i ditt system. Hittar områdena tt förbättra och ger lösningar.
utbildning
Erbjuder företagsanpassade utbildningsdagar och föreläsningar för högskolan.
konferens
Ordnar konferenser, seminariedagar mm med aktuellt innehåll.
reflexion
Bollplank i en första diskussion och överblick eller genomför en utvärderande studie.
                                              meta
+46 (0)70 718 23 25
hans@meta.se

Skype Me!