image
english       hämta      
HEM   TJÄNSTER   TEXTER   RESURSER   SAMARBETE  
På den internationella scenen dominerar en grupp stora kommersiella dokumentations- och databassystem samtidigt som det förekommer en oerhörd mängd mindre och hemmagjorda lösningar. I Sverige har vi främst litat till bra system som utvecklats lokalt, t ex inom ett museum och som sedan fått bredare användning. Fördelar och nackdelar varierar. Det är en spännande framtid vi ser, där globalisering och standardisering driver på utvecklingen. Leverantörernas förmåga att ansluta till alltmer kvalificerade krav från användarna formar de produkter som står till buds, oavsett man väljer stora eller små system.

Det krävs anpassning och konvertering - en utmaning både för organisationen och för innehållet.
...museologisk och systematisk koll på kulturarvets kunskapshantering
kulturarv, terminologi och standarder
En stor tyngd läggs vid att terminologi och standarder för innehåll och system harmonierar med varandra utifrån museernas behov.
struktur och modell
Bakom alla vardagsverktyg finns både teoretiska modeller och genomtänkta strukturer för lagring mm som kan göras mer lättillgängliga.
teknik och system
Överblick över utbudet av kommersiella och egenutvecklade system och tekniklösningar.
...överblickar hela vägen från magasinet till webben
analys och systemval
Hjälper dig att se över dina behov och finna rätt systemlösning.
kvalitetskontroll
Analyserar innehållet i ditt system. Hittar områdena tt förbättra och ger lösningar.
utbildning
Erbjuder företagsanpassade utbildningsdagar och föreläsningar för högskolan.
konferens
Ordnar konferenser, seminariedagar mm med aktuellt innehåll.
reflexion
Bollplank i en första diskussion och överblick eller genomför en utvärderande studie.
                                              meta
+46 (0)70 718 23 25
hans@meta.se

Skype Me!