image
english       hämta      
HEM   TJÄNSTER   TEXTER   RESURSER   SAMARBETE  
Det finns i dag en rad initiativ för att förbättra de befintliga modeller vi använder för kunskapshantering. Enskilda museer, samordning i internationella organisationer samt större upplägg, t ex inom EU strävar efter ökad tillgäglighet. Givet är att vi måste samordna strukturer för lagring och transport och de modeller som ska kommunicera med varandra över lands- och sektorsgränser. Museer, arkiv och bibliotek har en hel del gemensamt i det att vi hanterar ungefär samma innehåll till samma användare. Ett samarbete leder till att gamla data kan läggas samman i andra mönster än tidigare och skapa möjlighet till ny kunskap.

Teoretiska modeller och fungerande strukturer för lagring och transport görs kända för användarna.
...museologisk och systematisk koll på kulturarvets kunskapshantering
kulturarv, terminologi och standarder
En stor tyngd läggs vid att terminologi och standarder för innehåll och system harmonierar med varandra utifrån museernas behov.
struktur och modell
Bakom alla vardagsverktyg finns både teoretiska modeller och genomtänkta strukturer för lagring mm som kan göras mer lättillgängliga.
teknik och system
Överblick över utbudet av kommersiella och egenutvecklade system och tekniklösningar.
...överblickar hela vägen från magasinet till webben
analys och systemval
Hjälper dig att se över dina behov och finna rätt systemlösning.
kvalitetskontroll
Analyserar innehållet i ditt system. Hittar områdena tt förbättra och ger lösningar.
utbildning
Erbjuder företagsanpassade utbildningsdagar och föreläsningar för högskolan.
konferens
Ordnar konferenser, seminariedagar mm med aktuellt innehåll.
reflexion
Bollplank i en första diskussion och överblick eller genomför en utvärderande studie.
                                              meta
+46 (0)70 718 23 25
hans@meta.se

Skype Me!