image
english       hämta      
HEM   TJÄNSTER   TEXTER   RESURSER   SAMARBETE  
I allt det svåra med teknisk utveckling, nya arbetrutiner och verktyg, långtidsbevarande, standarder, krav på medverkan i EU-projekt eller digitaliseringsvolymer som verkar oöverstigliga, kan det ibland underlätta att bara få lufta frågorna och att diskutera fritt och begränsningslöst. Spåna om nya idéer eller känna sin trygghet i säkra rutiner.

Som samtalspartner utan låsning i vardagen kan META medverka till att ta ett första steg, att få överblick. Att skapa underlag för vidare planering.
...museologisk och systematisk koll på kulturarvets kunskapshantering
kulturarv, terminologi och standarder
En stor tyngd läggs vid att terminologi och standarder för innehåll och system harmonierar med varandra utifrån museernas behov.
struktur och modell
Bakom alla vardagsverktyg finns både teoretiska modeller och genomtänkta strukturer för lagring mm som kan göras mer lättillgängliga.
teknik och system
Överblick över utbudet av kommersiella och egenutvecklade system och tekniklösningar.
...överblickar hela vägen från magasinet till webben
analys och systemval
Hjälper dig att se över dina behov och finna rätt systemlösning.
kvalitetskontroll
Analyserar innehållet i ditt system. Hittar områdena tt förbättra och ger lösningar.
utbildning
Erbjuder företagsanpassade utbildningsdagar och föreläsningar för högskolan.
konferens
Ordnar konferenser, seminariedagar mm med aktuellt innehåll.
reflexion
Bollplank i en första diskussion och överblick eller genomför en utvärderande studie.
                                              meta
+46 (0)70 718 23 25
hans@meta.se

Skype Me!