image
english       hämta      
HEM   TJÄNSTER   TEXTER   RESURSER   SAMARBETE  
Många års rotande i kataloger och databaser utvecklar en syn på innehållet som bygger på två huvudsakliga grundstenar. Kvalitet kommer av att innehållet är relevant och riktigt i sin kontext, samt att format, struktur och syntax stöttar tolkning och framtida bevarande. Museologisk och kulturarvsnära reell kunskap krävs för att kunna analysera och reda ut, strukturell och språklig kunskap ger möjlighet att paketera rätt.

God överblick och respekt för innehållet leder till att kvaliten i dokumentationen ökar och att nyttan därmed också kan göras större. Målet är ett bättre underlag för berättande och minne.
...museologisk och systematisk koll på kulturarvets kunskapshantering
kulturarv, terminologi och standarder
En stor tyngd läggs vid att terminologi och standarder för innehåll och system harmonierar med varandra utifrån museernas behov.
struktur och modell
Bakom alla vardagsverktyg finns både teoretiska modeller och genomtänkta strukturer för lagring mm som kan göras mer lättillgängliga.
teknik och system
Överblick över utbudet av kommersiella och egenutvecklade system och tekniklösningar.
...överblickar hela vägen från magasinet till webben
analys och systemval
Hjälper dig att se över dina behov och finna rätt systemlösning.
kvalitetskontroll
Analyserar innehållet i ditt system. Hittar områdena tt förbättra och ger lösningar.
utbildning
Erbjuder företagsanpassade utbildningsdagar och föreläsningar för högskolan.
konferens
Ordnar konferenser, seminariedagar mm med aktuellt innehåll.
reflexion
Bollplank i en första diskussion och överblick eller genomför en utvärderande studie.
                                              meta
+46 (0)70 718 23 25
hans@meta.se

Skype Me!