image
english       hämta      
HEM   TJÄNSTER   TEXTER   RESURSER   SAMARBETE  
Spännvidden är stor inom områdets terminologi. Samsökning och nya kombinationer av kunskap bygger till stor del på att innehållet håller en likartad form och struktur. Samtidigt rör vi oss med ett språkligt kulturarv som är viktigt att förvalta rätt för sin egen skull och särskilt i museernas dokumentation av samlingarna finns det många valörer som inte alltid går att standardisera. Balansgången mellan rationella verktyg för ordnande och effektiv återsökning å ena sidan, och nyanserat bevarande a källornas originalkänsla å den andra är känslig. Det gäller att utnyttja standarder och strukturerade terminologier samtidigt som vi reflekterar över innehållskvalitet och underlag för tolkning.

Nationell och internationell utveckling bevakas både med ett museologiskt och ett informationsvetenskapligt fokus.

...museologisk och systematisk koll på kulturarvets kunskapshantering
kulturarv, terminologi och standarder
En stor tyngd läggs vid att terminologi och standarder för innehåll och system harmonierar med varandra utifrån museernas behov.
struktur och modell
Bakom alla vardagsverktyg finns både teoretiska modeller och genomtänkta strukturer för lagring mm som kan göras mer lättillgängliga.
teknik och system
Överblick över utbudet av kommersiella och egenutvecklade system och tekniklösningar.
...överblickar hela vägen från magasinet till webben
analys och systemval
Hjälper dig att se över dina behov och finna rätt systemlösning.
kvalitetskontroll
Analyserar innehållet i ditt system. Hittar områdena tt förbättra och ger lösningar.
utbildning
Erbjuder företagsanpassade utbildningsdagar och föreläsningar för högskolan.
konferens
Ordnar konferenser, seminariedagar mm med aktuellt innehåll.
reflexion
Bollplank i en första diskussion och överblick eller genomför en utvärderande studie.
                                              meta
+46 (0)70 718 23 25
hans@meta.se

Skype Me!