image
english       hämta      
HEM   TJÄNSTER   TEXTER   RESURSER   SAMARBETE  
Genom god överblick över de system som används idag, och de som står till förfogande kan META hjälpa till med de analyser som krävs i en organisation när man kommit till den punkt när man överväger det första stora steget mot en ny informationsmiljö. Databas, dokumentationssystem eller Knowledge Management kan vara olika namn för samma önskan i vardagen - möjligheten att rationellt fånga all relevant kunskap.

Bakgrund, behov och alternativ vägs samman för en fungerande lösning. Hela vandringen fram till en ny arbetsmodell tas om hand.
...museologisk och systematisk koll på kulturarvets kunskapshantering
kulturarv, terminologi och standarder
En stor tyngd läggs vid att terminologi och standarder för innehåll och system harmonierar med varandra utifrån museernas behov.
struktur och modell
Bakom alla vardagsverktyg finns både teoretiska modeller och genomtänkta strukturer för lagring mm som kan göras mer lättillgängliga.
teknik och system
Överblick över utbudet av kommersiella och egenutvecklade system och tekniklösningar.
...överblickar hela vägen från magasinet till webben
analys och systemval
Hjälper dig att se över dina behov och finna rätt systemlösning.
kvalitetskontroll
Analyserar innehållet i ditt system. Hittar områdena tt förbättra och ger lösningar.
utbildning
Erbjuder företagsanpassade utbildningsdagar och föreläsningar för högskolan.
konferens
Ordnar konferenser, seminariedagar mm med aktuellt innehåll.
reflexion
Bollplank i en första diskussion och överblick eller genomför en utvärderande studie.
                                              meta
+46 (0)70 718 23 25
hans@meta.se

Skype Me!