META - kunskap om kunskap
hjälper museer, arkiv och bibliotek i dokumentationsarbetet
...museologisk och systematisk koll på kulturarvets kunskapshantering
...överblickar hela vägen från magasinet till webben
                                          nyheter
                                        kalender

                                              meta
+46 (0)70 718 23 25
hans@meta.se

Skype Me!